Loading...
آمار
  • تعداد کالا: 143
  • بازدید امروز: 31
  • بازدید دیروز: 71
  • بازدید کل: 59167

تاریخچه نوشتن با کاغذ

|
تاریخچه نوشتن با کاغذ
کاغذ‌ از‌ مهم‌ترین ابزار دانش بشری‌ است که برای نخستین بار در سال ۱۰۵ میلادی توسط شخصی به نام تسای لون و شاگردش تسوپر اختراع شد. تسایی لون از خیساندن تکه‌های بدون مصرف‌ ابـریشم‌ در آب تـوانست خمیری به‌دست آورد که از خشک کردن آن اولین نوع کاغذ به وجود آمد.

کاغذ‌ یکی از‌ مهم‌ترین ابزارهای دانش انسان ها به شمار می رود که برای اولین بار در سال ۱۰۵ میلادی توسط شخصی به نام تسایی لون و شاگردش تسوپر اختراع شد. تسایی لون از خیساندن تکه‌های بدون مصرف‌ ابـریشم‌ در آب تـوانست خمیری به‌دست آورد که از پهن کردن در روی صفحه و خشک کردن آن اولین نوع کاغذ به‌وجود آمد. وی بعدها به جای ابریشم از چوب درخت‌ توت‌ و خیزران‌ استفاده کرد. این بار کاغذ‌ به‌ دست‌ آمـده بـدون چین و تاخوردگی بود و کیفیت بهتری داشت. تا پنج قرن متمادی فن تولید کاغذ، به کشور چین اختصاص داشت. قدیمی‌ترین‌ کاغذ‌ کشف‌ شده به ۱۵۰ میلادی یعنی ۴۵ سال بعد‌ از‌ اختراع کـاغذ تـوسط تـسایی لون تعلق دارد. این کاغذ توسط سـر اورل اسـتین در سـال ۱۹۰۷ در دیوار بزرگ‌ چین‌ کشف‌ شد و وقایع سال‌های ۲۱-۱۳۷ میلادی روی آن نوشته شده است‌. باید یاد آور شد که از این گونه کاغذها نیز تعدادی در سال ۱۹۰۰ در دیـوار چـین تـوسط سون‌ آندرسن‌ هدین‌ ، سیاح معروف سوئدی کشف شده بود که زمان‌ ساخت‌ آنها‌ مشخص نبود.

اما تاریخچه استفاده از کاغذ در ایران به حدود سال 750 میلادی و  133 هجری برمی گردد. چینی ها که تا آن زمان راز تولید این کاغذ را فاش نکرده بودند وقتی اسیر ایرانیان شدند این راز را فاش کردند. راز این کاغذ را ایرانیان از اسیران چینی آموختند. این کاغذ را باید نخستین نمونه کاغذ ایرانی دانست که برابر نیازهای کاتبان ایرانی و شرایط کتابتی با قلم نی پدید آمده‌است.

0
نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا